Kształcenie na odległość

with Brak komentarzy

Zapraszamy do korzystania z materiałów przygotowanych przez nauczycielki. Módlmy się o dar Bożego Miłosierdzia dla nas, dla Polski i świata i o ustanie pandemii koronawirusa. Jednoczmy się zwłaszcza podczas modlitwy różańcowej w rodzinach, codziennie o godz. 20.30. s. Katarzyna