Życzenia świąteczne

with Brak komentarzy

ALLELUJA  !

Wszystkim dzieciom i ich Rodzinom życzymy, aby Chrystus, który zwyciężył śmierć, wlał w serca radość, pokój i nadzieję. Po każdym Wielkim Piątku przychodzi zawsze poranek Niedzieli Zmartwychwstania. Nie pozwólmy, aby sytuacja, której obecnie doświadczamy odebrała nam wiarę w moc i miłość Boga. Trwajmy w swoich Rodzinach w radości Zmartwychwstania i pamiętajmy, że Pan Bóg potrafi z każdej sytuacji po ludzku beznadziejnej wyprowadzić dobro.

Z darem modlitwy – s. Katarzyna, s. Huberta, s. Weronika i s. Euzebia