Kształcenie na odległość

with Brak komentarzy

Zapraszamy do korzystania z materiałów przygotowanych przez nauczycielki.

Módlmy się o dar Bożego Miłosierdzia dla nas, dla Polski i świata i o ustanie pandemii koronawirusa. Jednoczmy się zwłaszcza podczas modlitwy różańcowej w rodzinach, codziennie o godz. 20.30.

s. Katarzyna